Kampung Mendum di Lenggeng memiliki sejarah yang berkaitan dengan kedatangan perantau Minang asal Agam yang dibuktikan dari bentuk masjidnya.

Mendum, Kampung Tertua di Lenggeng, Negeri Sembilan, Malaysia

Suluah.com – Mendum adalah kampung tertua di Lenggeng, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Minang lantar...

Tag: Negeri Sembilan